Pts

1 2 3 4 5
Oleksandr Brezytskyi 3 6 11 11 12
Oleksandr Yarovoi 11 11 9 7 10