Pts

1 2 3 4 5
Nikolay Gulevskiy 11 4 13 11 11
Dmitriy Gnesnyy 9 11 15 6 7