Pts

1 2 3 4 5
Sergii Skhabitskiy 8 6 11 8 0
Oleksandr Mytsyk 11 11 7 11 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Oleksandr Mytsyk
 • Game 1 Race to 5 - Oleksandr Mytsyk
 • Game 1 Race to 7 - Oleksandr Mytsyk
 • Game 1 Race to 9 - Oleksandr Mytsyk
 • Game 1 - Oleksandr Mytsyk won 8-11
 • Game 2 Race to 3 - Oleksandr Mytsyk
 • Game 2 Race to 5 - Oleksandr Mytsyk
 • Game 2 Race to 7 - Oleksandr Mytsyk
 • Game 2 Race to 9 - Oleksandr Mytsyk
 • Game 2 - Oleksandr Mytsyk won 6-11
 • Game 3 Race to 3 - Sergii Skhabitskiy
 • Game 3 Race to 5 - Sergii Skhabitskiy
 • Game 3 Race to 7 - Sergii Skhabitskiy
 • Game 3 Race to 9 - Sergii Skhabitskiy
 • Game 3 - Sergii Skhabitskiy won 11-7
 • Game 4 Race to 3 - Oleksandr Mytsyk
 • Game 4 Race to 5 - Oleksandr Mytsyk
 • Game 4 Race to 7 - Oleksandr Mytsyk
 • Game 4 Race to 9 - Oleksandr Mytsyk
 • Game 4 - Oleksandr Mytsyk won 8-11