Pts

1 2 3 4 5
Dmitriy Ptitsyn 17 9 12 11 11
Dmitriy Gnesnyy 19 11 10 9 7