Mombetsu 2021-10-05 08:40

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Cher Celine Tomoki Kurokawa Yoji Kamei
2 Ripe Traum Takahiro Matsumoto Mitsuyuki Miyazaki
3 Benino General Tomoki Kurokawa Gaku Banno
4 Sun Paris Hidetomo Numazawa Shinya Matsui
5 Scene Promise Junji Tanaka Takafumi Hattori
6 Aikotoba Junji Tanaka Genta Ochiai
7 Earth Hime Tamakazu Okajima Takashi Miyahira
8 Purslane Kunio Himori Yamato Ishikawa
9 A Shin Kizer Hidetomo Numazawa Manato Kurosawa
10 Cioccolata Yutaka Etaya Masaaki Kuwamura
11 Seiun Brisk Hiroto Kawashima Fuyuki Igarashi
12 Steel Pixie Masato Kawashima Sakito Yamamoto