Kanazawa 2021-10-05 06:15

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Piano Man Masayuki Nakagawa Satoshi Yonekura
2 Tosho Duel Shigeru Sato Akihiro Yoshida
3 Timothy Blue Kazumasa Kaneda Shinji Hatanaka
4 Fuji Yamabushi Yutaka Kuroki Kunihisa Hirase
5 Marukan Sensor Michio Takahashi Masayoshi Aoyagi
6 D S Proof Kazumasa Kaneda Koga Hirotaka
7 Derma Kimino Nawa Kazumasa Kaneda Taiga Kurihara
8 Nishio Bonheur Kazumasa Kaneda H Yoshihara