Mombetsu 2021-10-05 06:00

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Online Power Hiroyuki Oguni Genta Ochiai
2 M O Heart Hideki Kakugawa Ryu Abe
3 Great Monster Yutaka Etaya Toshihiko Inoue
4 Veleno Junji Tanaka Takafumi Hattori
5 Nouvelle Age Noboru Yonekawa Yamato Ishikawa
6 Hinaarare Shoji Tanaka Gaku Banno
7 Amitis Masahiro Saito Shinya Matsui