Mombetsu 2021-10-05 09:50

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Yamasho Cherry Hiroaki Sakurai Toshihiko Inoue
2 Star Of Kelly Junji Tanaka Gaku Banno
3 Dragon Goku Yoshinori Doyama Fuyuki Igarashi
4 Glanz Noboru Yonekawa Yamato Ishikawa
5 Morning Smile Hiroto Kawashima Fuma Ono
6 Antikythira Takahiro Matsumoto Sakito Yamamoto
7 Bari Black Junji Tanaka Takafumi Hattori
8 Jolie Fille Noboru Yonekawa Shinya Matsui
9 Kura Sabel Takahiro Matsumoto Mitsuyuki Miyazaki