NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
0 Chacal De Bronce 1.870
10/05 08:11
8.000
10/05 08:21
0 Kitasan Unison 1.870
10/05 08:11
7.500
10/05 08:21
1 Samurai Runner Hiroshi Takami Reo Yokogawa 41.000
10/05 08:21
3 History AKIHIKO SHOJI Shohei Nakamura 61.000
10/05 08:21
4 Vip Attrait Yuta Ebina Sho Yoshii 15.000
10/05 08:21
5 No Doubt Satoshi Fukunaga Ryota Sugawara 41.000
10/05 08:21
6 Corse Masahiro Fukuda Tsubasa Sasagawa 2.150
10/05 08:21
7 Tono Kansho Masayuki Miyaura Koshun Hayata 17.000
10/05 08:21
9 Viva Anne Ryo Akamine Joji Wada 67.000
10/05 08:21
10 Jeh Marine Kazuya Omiya Takuto Iketani 101.000
10/05 08:21
11 Risky Whisky Hiroshi Takami Yuki Eriguchi 67.000
10/05 08:21
12 Brown Ferrand Kazumasa Sakamoto Masashige Honda 61.000
10/05 08:21
13 Misthos Takashi Kubosugi Ryuji Tatsushiro 201.000
10/05 08:21
14 Resistant Star Kazunobu Suda Takayuki Yano 3.100
10/05 08:21