Mombetsu 2021-10-05 11:35

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 High Touch Girl Takahiro Matsumoto Sakito Yamamoto
2 Copano Freddie Junji Tanaka Takafumi Hattori
3 Mana Mokupuni Noboru Yonekawa Yamato Ishikawa
4 It's So Rad Nozomi Ono Fuma Ono
5 Fight Flash Shinya Yonekawa Genta Ochiai
6 Rey De Ma Daisuke Akita Hideki Sakashita
7 Shimei Masataka Sakuma Masaaki Kuwamura
8 Marine One Hideki Kakugawa Ryu Abe
9 B B Builder Masahiro Saito Manato Kurosawa
10 Einosuke Shoji Tanaka Gaku Banno
11 Flosshilde Ryuichi Yamaguchi Shinya Matsui
12 Senko First Daisuke Akita Yuji Iwahashi