NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
0 M J Hope 1.700
10/05 05:36
4.600
10/05 05:42
0 Storm Flavor 2.100
10/05 05:36
6.000
10/05 05:42
1 Deep Sea Blue Shigeru Endo Kenta Endo 21.000
10/05 05:42
4 Carina Blue Naomitsu Okano Hisayoshi Higashihara 34.000
10/05 05:42
5 Barrette D'or Ryuichi Yoshii Yoichi Ando 51.000
10/05 05:42
6 Hashire Koma Shigeru Endo Yuki Eriguchi 126.000
10/05 05:42
7 Miraculous City Ryo Akamine Hiroshi Chida 10.000
10/05 05:42
8 Magure AKIHIKO SHOJI Shohei Nakamura 5.000
10/05 05:42
9 Bellwether Bond Hiroyuki Matsuura Tsubasa Sasagawa 6.500
10/05 05:42
10 One More Day Yukiharu Shimada Takayuki Yano 3.400
10/05 05:42
11 Fearless Smile Kenji Tsukioka Masaki Segawa 19.000
10/05 05:42