Kanazawa 2021-10-05 01:30

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Viento Azul Kazuhiro Kato Taichi Suzuki
2 Pierre Sunday Kazuyoshi Yoshii Hirohisa Tachi
3 Kannon Lily Kazuya Ibi Masaya Matsudo
4 Leading Lady Kazuya Ibi Chihiro Kaneko
5 Pharma Pudding Akihiro Kawazoe Shizuo Oki
6 Vrai Yutaka Kuroki Kunihisa Hirase
7 Symboli Flash Shigeru Sato Kohei Katsurayama
8 Rushikonda Beach Kazuya Ibi Hattori Daichi
9 Ojosan Kazumasa Kaneda H Yoshihara
10 Namura Makalu Toshiyuki Takahashi Atsushi Ikeda
11 Queen Liner Seiji Sukita Akihiro Yoshida