Morioka 2021-10-05 05:55

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Bee Complete Koji Sakurada Yu Suzuki
2 Joli Visage Toru Sannomiya Ryo Takamatsu
3 Alsomitra Yoshiharu Oikawa Shinobu Murakami
4 Tosen Laura Mamoru Nitta Satoshi Kimura
5 Bell Wood Tamado Masahiko Sato Reika Sekimoto
6 Sunano Onna Yoshiaki Kobayashi Masatoshi Yamamoto
7 Moonee Valley – 8. jooks Murakami Masayuki Tatsunori Sugawara
8 Live Star Yoshiaki Kobayashi Toshiya Yamamoto
9 Ange Reve Yoshimi Hirasawa Ryoto Tsukamoto
10 My Valkyrie Koji Sakurada Yujiro Tanabata
11 A Shin Supreme Toru Sannomiya Tou Bunhou