Morioka 2021-10-05 07:15

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 M One Haruko Koji Hareyama Atsushi Sekimoto
2 Grand Follow Me Koji Sakurada Yu Suzuki
3 Nereis Flash Tsukasa Yoshida Yujiro Tanabata
4 Tosen Alex Kazumune Ito Toshiya Yamamoto
5 Fukuno Gratia Tomokazu Tachibana Tatsunori Sugawara
6 Raspberry Lover Tomokazu Tachibana Makoto Otsubo
7 Vermogen Hiromichi Iida Ryo Kobayashi
8 Key Chance Yukihiro Nagata Kazen Nango
9 Fate Ripper Yoshinori Itagaki Shinobu Murakami
10 La Viento Kazumune Ito Ryo Takamatsu
11 Kiyora Yoshinori Itagaki Yuri Takahashi
12 Drag Hiromichi Iida Masatoshi Yamamoto