Mombetsu 2021-10-05 05:30

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Passion Boy Hidetomo Numazawa Shinya Matsui
2 Sakura Promoter Kuniaki Sasaki Yoji Kamei
3 Arma Blade Takehiro Yasuda Genta Ochiai
4 Kumi Punch Tsuyoshi Chiba Ryu Abe
5 Aletta Regina Takahiro Matsumoto Mitsuyuki Miyazaki
6 Junjo Hideki Kakugawa Masaaki Kuwamura
7 Stardust Press Hiroto Kawashima Takafumi Hattori
8 Reiwa Minoru Nozomi Ono Fuma Ono
9 Dolce Vita Junji Tanaka Yuji Iwahashi
10 Ruri O Hiroaki Sakurai Fuyuki Igarashi
11 Compiegne (9. jooks) Kunio Himori Yamato Ishikawa
12 Black Shout Kuniaki Sasaki Sakito Yamamoto