Mombetsu 2021-10-05 07:05

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Koeino Hana Shoji Tanaka Asahi Wakasugi
2 Road Jack Hideki Kakugawa Masaaki Kuwamura
3 Link Starts Masahiro Saito Genta Ochiai
4 Sakura Top Vip Kuniaki Sasaki Yoji Kamei
5 Harmony Cygnus Masato Kawashima Sakito Yamamoto
6 Pink Opal Takahiro Matsumoto Mitsuyuki Miyazaki
7 Tobita Marry Hiroyuki Oguni Hideki Sakashita
8 Athena Nozomi Ono Fuma Ono
9 Resilient Isle Hiroaki Sakurai Yuji Iwahashi