Kanazawa 2021-10-05 04:25

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Raison D'etre Kazuhiro Kato Satoshi Yonekura
2 Tremblant Masayuki Nakagawa Masayoshi Aoyagi
3 Mayano Harmonia Hiroyuki Tajima Masaya Matsudo
4 Namura Naadam Toshiyuki Takahashi Atsushi Ikeda
5 Banderole Yutaka Kuroki Koga Hirotaka
6 Reversal Toshiyuki Takahashi Kohei Katsurayama
7 Mirino Kaiser Kazuyoshi Yoshii Taichi Suzuki
8 Magic Lamp Kazumasa Kaneda Hiromitsu Horiba
9 George Fountain Yukio Noda Yuma Shibata
10 Sky Stage Yutaka Kuroki Kunihisa Hirase
11 Catherine Aeras Michio Takahashi Taiga Kurihara