Morioka 2021-10-05 09:05

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Wat Pho Yoshinori Sasaki Hidetoshi Abe
2 Night Fox Yuji Sato Yujiro Tanabata
3 Cosmo Joy Joy Tsukasa Yoshida Satoshi Kimura
4 Mikino Ichigo Yukichi Sugawara Tou Bunhou
5 Kaga J'adore Toru Sannomiya Toshiya Yamamoto
6 T Glory Yoshinori Sasaki Yuichi Sakaguchi
7 Absinthe Minoru Murakami Shinobu Murakami
8 Tama Black Pearl Yoshinori Sasaki Ryo Takamatsu
9 Gold Crest Yuichi Saito Atsushi Sekimoto
10 Yamanin Tierna Masashi Ito Yuri Takahashi
11 Admire Sky Shigeyuki Konishi Masatoshi Yamamoto
12 Tosen Darwin Toru Sannomiya Rei Iwamoto