NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
0 Katsuno Nanori 1.800
10/05 07:02
6.000
10/05 07:16
0 Level Clear 1.952
10/05 07:02
7.500
10/05 07:16
1 Last Kris S Motohiro Akamine Hiroshi Chida 126.000
10/05 07:16
2 Ryu One Oretchi AKIHIKO SHOJI Shohei Nakamura 201.000
10/05 07:16
3 Karinto Hidemitsu Sakai Takuto Iketani 16.000
10/05 07:16
4 Plavina Takatoshi Takaiwa Naoki Hommura 126.000
10/05 07:16
5 Queen's Shield Yoriaki Murakami Reo Yokogawa 6.500
10/05 07:16
6 Tsuruoka Meister Nobuhiro Onodera Naoki Machida 12.000
10/05 07:16
7 For Mona Takashi Kubosugi Ryota Sugawara 34.000
10/05 07:16
10 Shusshu NORIO WATANABE Tadanari Konno 9.000
10/05 07:16
11 Brown Cevennes Kazumasa Sakamoto Ryuji Tatsushiro 2.050
10/05 07:16
12 Kaijin Kiseki Shin Tachibana Keita Nishi 26.000
10/05 07:16