NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
0 Keiai Takapuna 2.000
10/05 10:28
6.000
10/05 10:32
0 Garachico 1.750
10/05 10:28
6.000
10/05 10:32
2 Praying Run Naoyuki Matoba Reo Yokogawa 21.000
10/05 10:31
3 Convolvulus Satoshi Fukunaga Kota Motohashi 19.000
10/05 10:31
12.000
10/05 10:31
4 Scatenato Hiromitsu Kurita Joji Wada 81.000
10/05 10:31
5 Tosen Valerie Kazuma Hashimoto Norifumi Mikamoto 3.000
10/05 10:31
2.800
10/05 10:31
6 Esprit Anzu Yoshihiro Sawa Mai Fukuhara 26.000
10/05 10:31
7 Miss Lua Masayuki Miyaura Masaki Segawa 151.000
10/05 10:31
9 Fade Out Ryuichi Yoshii Ryuji Tatsushiro 1.950
10/05 10:31
1.700
10/05 10:31
10 Civic Drive Hideyo Yoneta Tsubasa Sasagawa