Kanazawa 2021-10-05 03:15

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Meisho Koeda Kazuhiro Kato Hiromitsu Horiba
2 Ryuno Saya Kazuyoshi Kato Taichi Suzuki
3 Omi Harukaze Kinya Sugawara Taiga Kurihara
4 Koyu Kagemusha Toshiyuki Takahashi Hirohisa Tachi
5 Hokko Luna Ala Kazuya Ibi Hattori Daichi
6 Katsukamo Akihiro Kawazoe Shizuo Oki
7 Cinema Tosho Shigeru Sato Akihiro Yoshida
8 Asama Yamabushi Yutaka Kuroki Kunihisa Hirase
9 Hirono Homareboshi Shigeru Sato Kohei Katsurayama
10 Mjuk Marron Akihiro Kawazoe Koga Hirotaka