Mombetsu 2021-10-05 07:35

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Honniyoka Hiroto Kawashima Fuma Ono
2 Doral Sultan Hideki Kakugawa Ryu Abe
3 Shiny Cygnus Yoshinori Doyama Gaku Banno
4 Princess Kari Hiroyuki Oguni Genta Ochiai
5 Katsugeki Pro Dot H Hiromori Shinya Matsui
6 Holland Shoji Tanaka Fuyuki Igarashi
7 Passionista Junji Tanaka Takafumi Hattori