NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Monster King Yasumasa Kurita Mitsuhiro Masuda 251.000
10/05 11:11
2 Nimaru Tiara Kenji Tsukioka Takayuki Yano 21.000
10/05 11:11
3 Go My Way Isao Sasaki Genki Fujimoto 13.000
10/05 11:11
4 Mr O Net Masahiro Uesugi Norifumi Mikamoto 31.000
10/05 11:11
5 Geminids Hidemitsu Sakai Ryuji Tatsushiro 21.000
10/05 11:11
26.000
10/05 11:11
6 Mentor Mode Katsunori Arayama Tsubasa Sasagawa 5.500
10/05 11:11
4.750
10/05 11:11
7 Tablao Katsunori Arayama Taito Mori 6.000
10/05 11:11
4.250
10/05 11:11
8 All Smart Yoichi Sasaki Tadanari Konno 51.000
10/05 11:11
9 Todo Bien Hitoshi Horie Yoichi Ando 2.800
10/05 11:11
2.250
10/05 11:11
10 Win Happiness Takemi Munakata Naoki Machida 41.000
10/05 11:11
11 Miyaji Fringant Morio Misaka Akira Harita 51.000
10/05 11:11
67.000
10/05 11:11
12 Riko Seawolf Katsunori Arayama Daisuke Mashima 9.500
10/05 11:11
9.000
10/05 11:11
13 Meiner Enfant Takemi Munakata Joji Wada 61.000
10/05 11:11
81.000
10/05 11:11
14 Meiner Tipton Masahiro Fukuda Masashige Honda 7.500
10/05 11:11
7.000
10/05 11:11
15 Abenin Dream Katsunori Arayama Kota Motohashi 61.000
10/05 11:11
81.000
10/05 11:11
16 A Shin Suleyman Yasumasa Kurita Masahiro Matsuzaki 351.000
10/05 11:11