Kanazawa 2021-10-05 03:50

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 T Up Lady Kazumasa Kaneda H Yoshihara
2 Cherubic Hymn Toshiyuki Takahashi Masayoshi Aoyagi
3 Namura Rokuro Toshiyuki Takahashi Tatsuya Nakajima
4 Rush Face Kazumasa Kaneda Yuma Shibata
5 Himawari Yuko Takahashi Shizuo Oki
6 Vingt Ans Sienne Hiroyuki Tajima Chihiro Kaneko
7 Shion Kotan Katsumi Matsuno Hiromitsu Horiba
8 A Shin Allegro Kazuya Ibi Hattori Daichi
9 Ma Chere Kinya Sugawara Taiga Kurihara
10 Maramures Yutaka Kuroki Koga Hirotaka
11 Ikoro Chan Masayuki Nakagawa Hirohisa Tachi