Kanazawa 2021-10-05 07:30

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Narita Nohea Michio Takahashi Atsushi Ikeda
2 Cosmo Feerique Toshio Yoshii Hattori Daichi
3 Bona Fide Yutaka Kuroki Koga Hirotaka
4 Drip One Masayuki Nakagawa Masayoshi Aoyagi
5 Seria Noble Seiji Sukita Taichi Suzuki
6 Green Empress Katsumi Matsuno Masaya Matsudo
7 Derma Etoile Kazumasa Kaneda Yuma Shibata
8 Win Amalfi Kazuyoshi Kato Hiromitsu Horiba
9 Veronique Kazuyoshi Kato H Yoshihara