Kasamatsu 2021-10-05 06:45

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Daiwa Reaction YUYA GOTO Maki Mukoyama
2 Neko Magica KYOICHI ITO Takashi Matsumoto
3 Seiren's Bern HIROSHI SASANO Tatsuya Watanabe
4 Go Platinum YUYA GOTO Mikio Fujiwara
5 Peisha Star KYOICHI ITO Hiroki Murakami
6 Admiralty HIROSHI SASANO Takayuki Morishima
7 B B Brayden YUKIYASU KATO Katsuto Maruno