Mombetsu 2021-10-05 06:30

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 A Shin Blenheim Takehiro Yasuda Fuyuki Igarashi
2 Lily Excellent Masakazu Murakami Mitsuyuki Miyazaki
3 Lady Blue Rose Takahiro Ishimoto Manato Kurosawa
4 Bordeaux Adour Masato Kawashima Yamato Ishikawa
5 Yakurai Rose Hideki Kakugawa Masaaki Kuwamura
6 Southern Rose Hiroto Kawashima Takafumi Hattori
7 Gut Gen Cithara Ryuichi Yamaguchi Shinya Matsui
8 Azul Sphere Hiroto Kawashima Yuji Iwahashi
9 Hakko Queen Hideaki Sato Genta Ochiai
10 Pointu Tamakazu Okajima Ryu Abe
11 Akarui Sumobu Nozomi Ono Fuma Ono