NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Neo Petrichor Yoichi Sasaki Masaki Segawa 21.000
10/05 08:49
2 A Shin Byzantine Tadaaki Sasaki Kenta Endo 151.000
10/05 08:49
3 Sabuno Volare Kazumasa Sakamoto Genki Fujimoto 41.000
10/05 08:49
4 Marry Me Takatoshi Takaiwa Naoki Hommura 51.000
10/05 08:49
5 Entitled Motohiro Akamine Hisayoshi Higashihara 6.500
10/05 08:49
6 Mame Makoto Ichimura Yoichi Ando 6.500
10/05 08:49
7 Cannetille Katsunori Arayama Daisuke Mashima 1.150
10/05 08:49
8 Josho Kiun Takatoshi Takaiwa Aoi Shinoya 91.000
10/05 08:49
9 Tosen Kate Tadaaki Sasaki Yuki Eriguchi 126.000
10/05 08:49
10 Abeno Kaishingeki Hideki Sakuragi Kazuhiro Kato 81.000
10/05 08:49