NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
0 Chitano Princess 2.150
10/05 09:12
4.500
10/05 09:21
0 Sand Alabaster 1.650
10/05 09:12
3.250
10/05 09:21
2 Tomiken Fritt Kazumasa Sakamoto Sho Yoshii 81.000
10/05 09:21
3 Meiner Kagetsu Kazumasa Sakamoto Fumio Matoba 31.000
10/05 09:21
41.000
10/05 09:21
5 Rouncey Morio Misaka Keita Nishi 2.800
10/05 09:21
2.300
10/05 09:21
6 Rhein Angel Hiroshi Takami Masaki Segawa 26.000
10/05 09:21
34.000
10/05 09:21
7 Viennoiserie Kenji Tsukioka Joji Wada 51.000
10/05 09:21
8 Aloha Nui Loa Chiaki Hori Taito Mori 12.000
10/05 09:21
11.000
10/05 09:21
9 Dance Matisse Minoru Asakura Shunsuke Ishikawa 61.000
10/05 09:21
67.000
10/05 09:21
10 Logi Fevre Chiaki Hori Ryota Sugawara 18.000
10/05 09:21
11 Grand Nikolaschka Masahiro Fukuda Tsubasa Sasagawa 15.000
10/05 09:21
12 Legend Ruler Naoyuki Matoba Reo Yokogawa 8.500
10/05 09:21