Kasamatsu 2021-10-05 01:55

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Dream Warrior YUYA GOTO Katsuto Maruno
2 Silent Shizuka YUYA GOTO Anka Fukasawa
3 Arc Journey KYOICHI ITO Shin Higashikawa
4 Ric Hanao HIDEO MORIYAMA Hiroshi Ohara
5 Cutette MASAHARU FUJITA Seigo Tsukamoto
6 Ghepardo YUYA GOTO Maki Mukoyama
7 Summer Royal HIROSHI SASANO Tatsuya Watanabe
8 Dandy Gogh YOSHINAGA OHASHI Mikio Fujiwara