Kasamatsu 2021-10-05 03:05

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Ric Shieri HIDEO MORIYAMA Hiroshi Ohara
2 Eifer Deer MASAHARU FUJITA Katsuto Maruno
3 Maono Clara HIROSHI SASANO Hiroki Murakami
4 S G Sumichan HIROSHI SASANO Tatsuya Watanabe
5 Maruyo Transcend TAKASHI SHIBATA Takashi Matsumoto
6 Bright Ruby TAKASHI SHIBATA Shin Higashikawa
7 Hakugan Ryu KYOICHI ITO Toshiyuki Kato
8 Kisono Queen TAKAYUKI YAMAGIWA Maki Mukoyama
9 Carina Cham YOSHIFUTO MIZUNO Takayuki Morishima