NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
0 Yuiga Dokuson 1.952
10/05 09:51
5.500
10/05 09:57
0 Grass Cuadra 1.800
10/05 09:51
4.250
10/05 09:57
1 Black Mermaid Chiaki Hori Masashige Honda 11.000
10/05 09:57
2 T's Leap Yukiharu Shimada Yoichi Ando 151.000
10/05 09:57
251.000
10/05 09:57
3 Kyoei Fast Hiroyuki Matsuura Kenji Okamura 41.000
10/05 09:57
51.000
10/05 09:57
4 Happy Pawa Poke Motohiro Akamine Joji Wada 2.800
10/05 09:57
2.700
10/05 09:57
6 Ruby Princess Kazuma Hashimoto Ryota Sugawara 6.000
10/05 09:57
5.000
10/05 09:57
7 Sabuno Dancer Kazumasa Sakamoto Genki Fujimoto 101.000
10/05 09:57
8 Roman Rocket Kazuma Hashimoto Ryo Yamazaki 21.000
10/05 09:57
9 Ken Bridge Latte Chiaki Hori Taito Mori 11.000
10/05 09:57
9.000
10/05 09:57
11 Kao Lele Hiroshi Takami Ryo Fujita 10.000
10/05 09:57
9.000
10/05 09:57