Kasamatsu 2021-10-05 04:50

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Moon Light Vega YUYA GOTO Anka Fukasawa
2 Bell Mokku YUYA GOTO Maki Mukoyama
3 Frost Flower HIROSHI SASANO Hiroki Murakami
4 Chuwa Vigorous YUKIYASU KATO Mikio Fujiwara
5 Handen Miracle HIROYOSHI KAWASHIMA Shin Higashikawa
6 Sanono Boss MASAHARU FUJITA Toshiyuki Kato
7 Last Shuttle HIDEO MORIYAMA Hiroshi Ohara
8 Win Amulet YOICHI KURIMOTO Hosokawa Satoshi