Morioka 2021-10-05 03:30

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Ring Boy Kazumune Ito Yuri Takahashi
2 Michino Sicilia Toru Sannomiya Tou Bunhou
3 Diamond Blue Kazumune Ito Yuichi Sakaguchi
4 Peisha Maquillage Murakami Masayuki Kazen Nango
5 Gnarly Shinichi Hatakeyama Satoshi Kimura
6 Wind Lauf Tomokazu Tachibana Makoto Otsubo
7 Sonrie Koichi Seto Tatsunori Sugawara
8 Coachella Isao Sugawara Toshiya Yamamoto
9 Wipe Your Eyes Minoru Murakami Shinobu Murakami