Kanazawa 2021-10-05 05:35

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Seika Anandai Mafumi Muroi Taichi Suzuki
2 Deep Warrior Yuko Takahashi Tatsuya Nakajima
3 Sanam Bin Kazuyoshi Kato H Yoshihara
4 Macarena Dance Akihiro Kawazoe Shizuo Oki
5 Lambert Toshiyuki Takahashi Chihiro Kaneko
6 Bullbear Jinenjo Toshiyuki Takahashi Atsushi Ikeda
7 Gamelan Shigeru Sato Akihiro Yoshida
8 Waffe Starke Masayuki Nakagawa Yuma Shibata
9 Moana Star Masaya Suzuki Masayoshi Aoyagi
10 Toka Taurus Shigeru Sato Taiga Kurihara