NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Royal Squash Morio Misaka Akira Harita 51.000
10/05 07:46
2 Tatsuno Cat Hiroshi Takami Ryo Fujita 9.500
10/05 07:46
3 Gold Avanti Shin Tachibana Kota Motohashi 15.000
10/05 07:46
4 Orion Avanti Shin Tachibana Shohei Takahashi 151.000
10/05 07:46
5 Kyoei Jericho Kazumasa Sakamoto Koshun Hayata 17.000
10/05 07:46
6 Jet Speed Hidemitsu Sakai Yoichi Ando 15.000
10/05 07:46
7 Julia Dream Kazuya Omiya Reo Yokogawa 67.000
10/05 07:46
8 Shyness Hitoshi Horie Kazuhiro Kato 26.000
10/05 07:46
9 Sei Sequence Hideyo Yoneta Tsubasa Sasagawa 26.000
10/05 07:46
10 Three Evidence Masahiro Uesugi Takuto Iketani 201.000
10/05 07:46
11 Yamatozakura Kazumasa Sakamoto Genki Fujimoto 41.000
10/05 07:46
12 Yoshino Rose Kazuo Watanabe Takayuki Yano 1.650
10/05 07:38
1.850
10/05 07:46
13 Big Hip Roof Hiroyuki Inoue Kenji Okamura 71.000
10/05 07:46
14 Sexy Mind Masahiro Uesugi Fumio Matoba 2.150
10/05 07:38
3.200
10/05 07:46