Morioka 2021-10-05 02:55

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Erakis Yukichi Sugawara Tou Bunhou
2 Oceanscape Kazumune Ito Yuri Takahashi
3 Fade Away Yoshinori Sasaki Ryo Takamatsu
4 Tapferkeit Hiroki Sakurada Kazen Nango
5 Mountain Swallow Hitoshi Sakai Ryoto Tsukamoto
6 Polkagris Mamoru Nitta Yuichi Sakaguchi
7 Polar Jet Yoshiharu Oikawa Yujiro Tanabata
8 Meisho Kakumichi Yoshiharu Oikawa Satoshi Kimura