Pts

1 2 3 4
Igor Maksymchuk 11 3 8 7
Valery Petukhov 7 11 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Igor Maksymchuk
 • Game 1 Race to 5 - Igor Maksymchuk
 • Game 1 Race to 7 - Igor Maksymchuk
 • Game 1 Race to 9 - Igor Maksymchuk
 • Game 1 - Igor Maksymchuk won 11-7
 • Game 2 Race to 3 - Valeriy Petukhov
 • Game 2 Race to 5 - Valeriy Petukhov
 • Game 2 Race to 7 - Valeriy Petukhov
 • Game 2 Race to 9 - Valeriy Petukhov
 • Game 2 - Valeriy Petukhov won 3-11
 • Game 3 Race to 3 - Igor Maksymchuk
 • Game 3 Race to 5 - Igor Maksymchuk
 • Game 3 Race to 7 - Valeriy Petukhov
 • Game 3 Race to 9 - Valeriy Petukhov
 • Game 3 - Valeriy Petukhov won 8-11
 • Game 4 Race to 3 - Valeriy Petukhov
 • Game 4 Race to 5 - Igor Maksymchuk
 • Game 4 Race to 7 - Igor Maksymchuk
 • Game 4 Race to 9 - Valeriy Petukhov
 • Game 4 - Valeriy Petukhov won 7-11