Pts

1 2 3 4 5
Yuryi Shchepanskyi 12 8 11 11 9
Alexander Tkachenko 14 11 4 6 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Yuryi Shchepanskyi
 • Game 1 Race to 5 - Yuryi Shchepanskyi
 • Game 1 Race to 7 - Oleksandr Tkachenko
 • Game 1 Race to 9 - Yuryi Shchepanskyi
 • Game 1 - Oleksandr Tkachenko won 12-14
 • Game 2 Race to 3 - Oleksandr Tkachenko
 • Game 2 Race to 5 - Oleksandr Tkachenko
 • Game 2 Race to 7 - Oleksandr Tkachenko
 • Game 2 Race to 9 - Oleksandr Tkachenko
 • Game 2 - Oleksandr Tkachenko won 8-11
 • Game 3 Race to 3 - Yuryi Shchepanskyi
 • Game 3 Race to 5 - Yuryi Shchepanskyi
 • Game 3 Race to 7 - Yuryi Shchepanskyi
 • Game 3 Race to 9 - Yuryi Shchepanskyi
 • Game 3 - Yuryi Shchepanskyi won 11-4
 • Game 4 Race to 3 - Yuryi Shchepanskyi
 • Game 4 Race to 5 - Yuryi Shchepanskyi
 • Game 4 Race to 7 - Yuryi Shchepanskyi
 • Game 4 Race to 9 - Yuryi Shchepanskyi
 • Game 4 - Yuryi Shchepanskyi won 11-6
 • Game 5 Race to 3 - Yuryi Shchepanskyi
 • Game 5 Race to 5 - Oleksandr Tkachenko
 • Game 5 Race to 7 - Oleksandr Tkachenko
 • Game 5 Race to 9 - Oleksandr Tkachenko
 • Game 5 - Oleksandr Tkachenko won 9-11