Pts

1 2 3 4
Volodymyr Korobko 6 8 13 6
Bohdan Chaikovskyi 11 11 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Volodymyr Korobko
 • Game 1 Race to 5 - Bohdan Chaikovskyi
 • Game 1 Race to 7 - Bohdan Chaikovskyi
 • Game 1 Race to 9 - Bohdan Chaikovskyi
 • Game 1 - Bohdan Chaikovskyi won 6-11
 • Game 2 Race to 3 - Bohdan Chaikovskyi
 • Game 2 Race to 5 - Volodymyr Korobko
 • Game 2 Race to 7 - Bohdan Chaikovskyi
 • Game 2 Race to 9 - Bohdan Chaikovskyi
 • Game 2 - Bohdan Chaikovskyi won 8-11
 • Game 3 Race to 3 - Bohdan Chaikovskyi
 • Game 3 Race to 5 - Bohdan Chaikovskyi
 • Game 3 Race to 7 - Bohdan Chaikovskyi
 • Game 3 Race to 9 - Bohdan Chaikovskyi
 • Game 3 - Volodymyr Korobko won 13-11
 • Game 4 Race to 3 - Bohdan Chaikovskyi
 • Game 4 Race to 5 - Bohdan Chaikovskyi
 • Game 4 Race to 7 - Bohdan Chaikovskyi
 • Game 4 Race to 9 - Bohdan Chaikovskyi
 • Game 4 - Bohdan Chaikovskyi won 6-11