Pts

1 2 3 4
Dmitriy Yurkov 4 11 9 5
Aleksey Rodin 11 9 11 11