Pts

1 2 3 4 5
Christopher Beckett 11 10 6 11 6
Dmitriy Zhitomirskiy 8 12 11 7 11