Pts

1 2 3 4
Dmitriy Zhitomirskiy 5 6 11 7
Christopher Beckett 11 11 8 11