Pts

1 2 3 4 5
Ilya Konashkov 8 11 12 7 11
Egor Markelov 11 6 10 11 1