Denys Kovtanyuk 3-2 Piotr Kedzierski 2023-11-16 17:05

Stadium: Poland 2

Pts

1 2 3 4 5
Denys Kovtanyuk 11 12 9 8 11
Piotr Kedzierski 8 10 11 11 9