Pts

1 2 3 4 5
Evgeniy Ilyukhin 11 5 11 11 0
Dmitry Ignatiev 7 11 7 5 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Dmitrii Ignatev
 • Game 1 Race to 5 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 1 Race to 7 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 1 Race to 9 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 1 - Evgeniy Ilyukhin won 11-7
 • Game 2 Race to 3 - Dmitrii Ignatev
 • Game 2 Race to 5 - Dmitrii Ignatev
 • Game 2 Race to 7 - Dmitrii Ignatev
 • Game 2 Race to 9 - Dmitrii Ignatev
 • Game 2 - Dmitrii Ignatev won 5-11
 • Game 3 Race to 3 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 3 Race to 5 - Dmitrii Ignatev
 • Game 3 Race to 7 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 3 Race to 9 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 3 - Evgeniy Ilyukhin won 11-7
 • Game 4 Race to 3 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 4 Race to 5 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 4 Race to 7 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 4 Race to 9 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 4 - Evgeniy Ilyukhin won 11-5