Mombetsu 2021-10-05 10:25

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Rough Cut Jewel Hiroto Kawashima Mitsuyuki Miyazaki
2 Shishamo Daisuki Junji Tanaka Fuma Ono
3 Miratio Hiroaki Sakurai Fuyuki Igarashi
4 Nobo Impact Kuniaki Sasaki Genta Ochiai
5 Marine Diva Masataka Sakuma Ryu Abe
6 Kiratto Arashi Moriyama Takehiro Manato Kurosawa
7 Cool Gibbs Ryuichi Yamaguchi Yamato Ishikawa
8 Last Story Masahiro Saito Yoji Kamei
9 Hanyu Hunt Kunio Himori Shinya Matsui
10 Yamaichi Captain Hideki Kakugawa Masaaki Kuwamura