Mombetsu 2021-10-05 11:00

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Red Gratias Masakazu Murakami Manato Kurosawa
2 Gracias Zero Masakazu Murakami Shinya Matsui
3 Fuku Crystal Hideki Kakugawa Masaaki Kuwamura
4 Rodolfo Brain Hiroto Kawashima Fuyuki Igarashi
5 Kura War Takahiro Matsumoto Mitsuyuki Miyazaki
6 Right Wrong Hideaki Sato Fuma Ono
7 Wild Cat Junji Tanaka Yuji Iwahashi
8 Spill Out Kunio Himori Genta Ochiai
9 Meiner Cisneros Masataka Sakuma Ryu Abe
10 Navy Roman Hiroyuki Oguni Yoji Kamei
11 Sunrise Devon Hiroaki Sakurai Yamato Ishikawa
12 Oken In The Sun Yoshimi Yanagizawa Gaku Banno