NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Miyuki Tenkao Toru Hitoshi Horie Kazuhiro Kato 151.000
10/05 06:46
2 Senju Ace Yoichi Sasaki Ryo Fujita 81.000
10/05 06:46
51.000
10/05 06:46
3 Stolz Katsunori Arayama Tsubasa Sasagawa 1.150
10/05 06:46
1.100
10/05 06:46
4 Royal Pink Kazumi Akiyoshi Kenji Okamura 201.000
10/05 06:46
251.000
10/05 06:46
5 Beau Rivage Hiroyuki Inoue Takuto Iketani 17.000
10/05 06:46
11.000
10/05 06:46
6 Chimney Sweeper Kazuo Kashiwagi Shun Ishizaki 201.000
10/05 06:46
7 Rhodanthe Takemi Munakata Joji Wada 5.000
10/05 06:46
4.750
10/05 06:46
8 Noble Kiss Kenji Tsukioka Keita Nishi 151.000
10/05 06:46
251.000
10/05 06:46
9 Platina Dandy Yoriaki Murakami Ryuji Tatsushiro 21.000
10/05 06:46
10.000
10/05 06:46
10 Cool Socks Naomitsu Okano Yuki Eriguchi 201.000
10/05 06:46
301.000
10/05 06:46
11 Kyoei Sunny Kazumasa Sakamoto Genki Fujimoto 81.000
10/05 06:46
12 Manuia Hideki Sakuragi Naoki Machida
13 Mooth Challenge Masayuki Miyaura Masaki Segawa 41.000
10/05 06:46
14 Love And Game Yoichi Sasaki Koshun Hayata 201.000
10/05 06:46