Morioka 2021-10-05 04:05

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Brightest Dark Kazumune Ito Yuri Takahashi
2 Asakichi Nisei Yukihiro Nagata Ryo Kobayashi
3 Nippon Danji Jun Takahashi Rei Iwamoto
4 Whisk Kazumune Ito Ryo Takamatsu
5 Himukano Rocky Yoshinori Itagaki Tatsunori Sugawara
6 Win Ventura Jun Takahashi Kazen Nango
7 Bee Up Koji Sakurada Yu Suzuki
8 Da Vinci Yoshimi Hirasawa Ryoto Tsukamoto
9 Natsuno Orihime Yoshinori Sasaki Yuichi Sakaguchi